การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ประจำปี 2563 รายการที่ 1 P80 – True Kanchanaburi Cup 2020

การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ประจำปี 2563 รายการที่ 1 P80  – True Kanchanaburi Cup 2020  ระหว่างวันที่  3 – 8 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ต จังหวัดกาญจนบุรี

 

 โปรแกรมการแข่งขัน

สรุปผล

Go to www.gbechina.com
Go to www.cuethong.com