การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 (P80 - True Chiang Mai Cup 2019)

การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บสะสมคะแนน ดิวิชั่น 1 รายการที่ 4 รอบ 16 คน

ระหว่างวันที่ 3 - 8 มิถุนายน 2562 P80 - True Chiang Mai Cup 2019 

ณ Northern Snooker Academy จังหวัดเชียงใหม่

 

โปรแกรมการแข่งขัน

สรุปผลคะแนน

Go to www.gbechina.com
Go to www.cuethong.com