การแข่งขันสนุกเกอร์ "แสงโสม 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย" ประจำปี 2562

การแข่งขันสนุกเกอร์ "แสงโสม 6 แดงชิงแชมป์ประเทศไทย" ประจำปี 2562

ณ.ทีบีซี.สนุกเกอร์เซนเตอร์ 89/1 รามคำแหง หัวหมาก

ตั้งแต่ วันที่ 15 - 26 พฤษภาคม 2562

 โปรแกรมการแข่งขัน

เส้นทางการแข่งขัน

คะแนนเฟรม

Go to www.gbechina.com
Go to www.cuethong.com